Události

Zprávy

Společnost Rollon posiluje svou společenskou...


Vzhledem k situaci na trhu, kde je patrné neustále silnější zaměření na společenské a environmentální otázky v kombinaci s technickou a ekonomickou výkonností, je výrobní odvětví jedním z mnoha, od kterých se očekává, že se zhostí své role. Na základě této skutečnosti podniká nadnárodní společnost nabízející lineární vedení nové kroky směrem k environmentální udržitelnosti v návaznosti na své předchozí činnosti zaměřené na zlepšení spokojenosti v rámci společnosti. V nadcházejících měsících budou právě v této oblasti představeny nové projekty.

Zobrazit vše