• Filtry

Pohon

Ochrana

Antikorozní úprava

Stahujte

Další informace…

Kontaktujte nás pro další informace o našich řešeních této produktové řady.

Stahujte

Další informace…

Kontaktujte nás pro další informace o našich řešeních této produktové řady.

Actuator Line

Lineární aktuátory s různými konfi guracemi vedení a pohonů. K dispozici s páskovým, šroubovým a ozubnicovým a pastorkovým pohonem pro různé potřeby: přesné, rychlé, s vodícími ložisky nebo kuličkovými recirkulačními systémy pro různá zatížení a kritická prostředí.

  • Filtry

Pohon

Ochrana

Antikorozní úprava

Plus System
Vysoce výkonné lineární jednotky s hnacím řemenem vyztuženým ocelí
Belt linear actuators, iso3 linear actuators, clean room linear actuators, clean room linear units, clean room system, rollon, belt drive
Clean Room System
Lineární aktuátory poháněné řemenem pro čisté provozy
Smart System
Vysoký výkon, jednoduché lineární jednotky s hnacím řemenem vyztuženým ocelí
Belt linear actuators, alluminium linear actuators, eco system, rollon, eco system elmore, belt drive
Eco System
Víceúčelové jednotky pro lineární pohyb poháněné řemenem
Linear actuators belt driven, linear units belt driven, uniline system, rollon, uniline system elmore, belt drive
Uniline System
Kompaktní jednotky pro lineární pohyb, lišty s jezdci s radiálními kuličkovými ložisky
Screw linear actuators, high precision linear actuators, recirculating ball screw units, precision system, rollon, precision system elmore, screw drive
Precision System
Velmi přesné lineární jednotky poháněné vodicím šroubem
linear actuator, electric linear actuator, linear axis, rack and pinion
Tecline
Lineární osy s ozubeným hřebenem a pastorkem. Posuv na trapézových nebo kuličkových vedeních.
linear actuators, electric linear actuators, belt drive, screw drive, Modline
Modline
Lineární osy s řemenovým nebo šroubovým převodem. Posuv po prizmatických, válcových  nebo kuličkových vedeních.
Speedy Rail A
Samonosná lineární kolejnice z extrudovaného hliníku s plastem pokrytými ocelovými válci.