Countries
Uživatelská oblast

Actuator System Line

ada systému aktuátorRollon je ešením urené pro prmy- slovou automatizaci. Byla zízena v dsledku vývoje naše ady sortimentlineárních os (Aktuátorové ady) s cílem elit i tm nejnáronjším požadavkm našich zákazník
Multi Gantry

Mnohonásobné X/Y/Z kartézské systémy s ozubeným řemenem, ozube- ným hřebenem, nebo kuličkovým šroubem.

Seventh Axis

7-osa k přejíždění robotů a těžkých břemen na dlouhé pojezdové vzdálenosti a vysokou dynamikou.

Transfer Press

Všestranný manipulační systém pro manipulaci s plechy byl navržen jako hlavní prvek pro manipulaci v sérii lisů, případně v kombinaci se zasouvacími a vysouvacími systémy.

Multi-Axes Pick and Place

Niverzální víceosý systém je určen pro podavače obráběcích stanic.

Telescopic Actuator - Wall Mounted

Teleskopický aktuátor se systémem synchronizovaného ozubeného řemene pro účinný lineární pohyb a kompaktními rozměry.

Telescopic Actuator - Horizontal

Teleskopický aktuátor je systémem synchronizovaného ozubeného řemene pro účinný lineární pohyb.

Telescopic Actuator - Z

Teleskopický aktuátor je systémem synchronizovaného ozubeného řemene pro účinný lineární pohyb a minimálními rozměry.