Mnohonásobné X/Y/Z kartézské systémy s ozubeným řemenem, ozube- ným hřebenem, nebo kuličkovým šroubem.

Stahujte

Stahujte

Produkty

Multi Gantry

Mnohonásobné X/Y/Z kartézské systémy s ozubeným řemenem, ozube- ným hřebenem, nebo kuličkovým šroubem.

Klíčové vlastnosti:

  • Široké spektrum tuhých hliníkových nosníků umožňuje dlouhé rozpětí nebo redukci počtu konstrukčních sloupců
  • Samovyrovnávací technologie umožňují nákladově efektivní montáž paralelních os u velmi dlouhých systémů
  • Řemeny, kuličkové šrouby a hnací systémy s ozubnicí a pastorkem umožňují dosáhnout správnou přesnost a dynamiku pro jakoukoli aplikaci.
  • Lehké a tuhé hliníkové nosníky umožňují vysokou dynamiku a rychlé pracovní cykly
  • Recirculating balls guides or prismatic roller guides allow to match different needs in terms of dirty environments, precision, dynamics and smoothness.
  • Vyhrazená omega technologie pro osu Z umožňuje úsporu prostoru a vyšší dynamiku
  • Integrovaný mazací systém umožňuje dlouhou životnost a nízké nároky na údržbu

Klíčové vlastnosti

Mnohonásobné X/Y/Z kartézské systémy s ozubeným emenem, ozube- ným hebenem, nebo kulikovým šroubem. Vertikální lineární osy jsou take k dispozici s integrovaným pneumatickým zátžovým vyrovnáním . Využití modularity naší veškeré produktové nabídky lineárních os a více- osých systém, je zaměřeno na rzné specifické požadavky zákazníka k jejich realizaci. 

ZATĚŽOVACÍ KAPACITA PODLE DYNAMIKY

Uvedené údaje se musí ověřit v závislosti na aplikaci. Pro další informace obrat ́te se prosím na naše technické oddělení.

Klíčové vlastnosti

Široké spektrum tuhých hliníkových nosníků umožňuje dlouhé rozpětí nebo redukci počtu konstrukčních sloupců

Samovyrovnávací technologie umožňují nákladově efektivní montáž paralelních os u velmi dlouhých systémů

Řemeny, kuličkové šrouby a hnací systémy s ozubnicí a pastorkem umožňují dosáhnout správnou přesnost a dynamiku pro jakoukoli aplikaci.

Lehké a tuhé hliníkové nosníky umožňují vysokou dynamiku a rychlé pracovní cykly

Recirculating balls guides or prismatic roller guides allow to match different needs in terms of dirty environments, precision, dynamics and smoothness.

Vyhrazená omega technologie pro osu Z umožňuje úsporu prostoru a vyšší dynamiku

Integrovaný mazací systém umožňuje dlouhou životnost a nízké nároky na údržbu

Využití

Paletizace