Countries
Uživatelská oblast

Transfer Press

Všestranný manipulační systém pro manipulaci s plechy byl navržen jako hlavní prvek pro manipulaci v sérii lisů, případně v kombinaci se zasouvacími a vysouvacími systémy.

Všestranný manipulaní systém pro manipulaci s plechy byl navržen jako hlavní prvek pro manipulaci v sérii lis, pípadnv kombinaci se zasouvacími a vysouvacími systémy.
To kombinuje vysokou p
esnost polohování a tžké pracovní cykly s vysokou dynamikou. Je taktéž k dispozici i pro velmi dlouhé délky, zvládá konzolová zatížení tak, že jedna strana z ad je volná pro oper- ace. Tento systém je pohánn ozubeným emenem s Ω pevodem pro minimální délku ozubeného emene. Osy Z mohou být umístny v rzných vzdálenostech podle zatížení. 

ZATĚŽOVACÍ KAPACITA PODLE DYNAMIKY

Uvedené údaje se musí ověřit v závislosti na aplikaci. Pro další informace obrat ́te se prosím na naše technické oddělení.

Máte dotaz na vedení Compact Rail?

Rádi vám pomůžeme.

    se zpracováním svých osobních údajů

    * Požadovaná pole