Všestranný manipulační systém pro manipulaci s plechy byl navržen jako hlavní prvek pro manipulaci v sérii lisů, případně v kombinaci se zasouvacími a vysouvacími systémy.

Stahujte

Stahujte

Produkty

Transfer Press

Všestranný manipulační systém pro manipulaci s plechy byl navržen jako hlavní prvek pro manipulaci v sérii lisů, případně v kombinaci se zasouvacími a vysouvacími systémy.

Klíčové vlastnosti:

  • Připravené řešení k použití s vysokou spolehlivostí díky  40letým zkušenostem
  • Systém technologie krátkého řemene (patent) umožňuje velmi dlouhou osu Y.
  • Integrovaný mazací systém umožňuje dlouhou životnost a nízké nároky na údržbu
  • Lehké a tuhé hliníkové nosníky umožňují vysokou dynamiku a rychlé pracovní cykly

Klíčové vlastnosti

Všestranný manipulaní systém pro manipulaci s plechy byl navržen jako hlavní prvek pro manipulaci v sérii lis, pípadnv kombinaci se zasouvacími a vysouvacími systémy.
To kombinuje vysokou p
esnost polohování a tžké pracovní cykly s vysokou dynamikou. Je taktéž k dispozici i pro velmi dlouhé délky, zvládá konzolová zatížení tak, že jedna strana z ad je volná pro oper- ace. Tento systém je pohánn ozubeným emenem s Ω pevodem pro minimální délku ozubeného emene. Osy Z mohou být umístny v rzných vzdálenostech podle zatížení. 

ZATĚŽOVACÍ KAPACITA PODLE DYNAMIKY

Uvedené údaje se musí ověřit v závislosti na aplikaci. Pro další informace obrat ́te se prosím na naše technické oddělení.

Klíčové vlastnosti

Připravené řešení k použití s vysokou spolehlivostí díky 40letým zkušenostem

Systém technologie krátkého řemene (patent) umožňuje velmi dlouhou osu Y.

Integrovaný mazací systém umožňuje dlouhou životnost a nízké nároky na údržbu

Lehké a tuhé hliníkové nosníky umožňují vysokou dynamiku a rychlé pracovní cykly

Využití

Osy Z pro zdvihací mezilisový aktuátor

Řemenem poháněný systém s omega návratem