Teleskopický aktuátor je systémem synchronizovaného ozubeného řemene pro účinný lineární pohyb a minimálními rozměry.

Stahujte

Stahujte

Produkty

Telescopic Actuator - Z

Teleskopický aktuátor je systémem synchronizovaného ozubeného řemene pro účinný lineární pohyb a minimálními rozměry.

Klíčové vlastnosti:

  • Kompaktní a prostorově úsporný díky 3 nebo 4stupňovým řešením
  • Systém synchronizovaného řemene umožňuje optimalizované prodloužení
  • Vysoká dynamika díky několikanásobnému nárůstu rychlosti v každé úrovni.
  • Lehké a tuhé hliníkové nosníky umožňují vysokou dynamiku.
  • Může být součástí více-osových konfigurací

Klíčové vlastnosti

Teleskopický aktuátor je systémem synchronizovaného ozubeného emene pro úinný lineární pohyb a minimálními rozmry. Ve vertikálních instalacích, extrémní kompaktnost systému v zatažené poloze dlá z teleskopických aktuátorideální ešení pro práci v aplikacích, kde není mezi strojem a stropem dostaující prostor pro vysunutí o stejnou vzdálenost jako zdvih

ZATĚŽOVACÍ KAPACITA PODLE DYNAMIKY

Uvedené údaje se musí ověřit v závislosti na aplikaci. Pro další informace obrat ́te se prosím na naše technické oddělení.

Klíčové vlastnosti

Kompaktní a prostorově úsporný díky 3 nebo 4stupňovým řešením

Systém synchronizovaného řemene umožňuje optimalizované prodloužení

Vysoká dynamika díky několikanásobnému nárůstu rychlosti v každé úrovni.

Lehké a tuhé hliníkové nosníky umožňují vysokou dynamiku.

Může být součástí více-osových konfigurací

Využití

Osa Z s teleskopickým aktuátorem (pohonem)

Přemístění poháněcím řemenem s přechodnou recirkulací