Countries
Uživatelská oblast

Telescopic Actuator - Z

Teleskopický aktuátor je systémem synchronizovaného ozubeného řemene pro účinný lineární pohyb a minimálními rozměry.

Teleskopický aktuátor je systémem synchronizovaného ozubeného emene pro úinný lineární pohyb a minimálními rozmry. Ve vertikálních instalacích, extrémní kompaktnost systému v zatažené poloze dlá z teleskopických aktuátorideální ešení pro práci v aplikacích, kde není mezi strojem a stropem dostaující prostor pro vysunutí o stejnou vzdálenost jako zdvih

ZATĚŽOVACÍ KAPACITA PODLE DYNAMIKY

Uvedené údaje se musí ověřit v závislosti na aplikaci. Pro další informace obrat ́te se prosím na naše technické oddělení.

Máte dotaz na vedení Compact Rail?

Rádi vám pomůžeme.

    se zpracováním svých osobních údajů

    * Požadovaná pole