Niverzální víceosý systém je určen pro podavače obráběcích stanic.

Stahujte

Stahujte

Produkty

Multi-Axes Pick and Place

Niverzální víceosý systém je určen pro podavače obráběcích stanic.

Klíčové vlastnosti:

  • Připravené řešení k použití s vysokou spolehlivostí díky  40letým zkušenostem
  • Systém pohonu s ozubnicí a pastorkem a řemenem na stejné ose umožňuje pohyb nezávislým skupinám vozíků
  • Energetický řetězec, systém proti pádu a další dostupné příslušenství
  • Integrovaný mazací systém umožňuje dlouhou životnost a nízké nároky na údržbu
  • Osa Z s pneumatickým vyvažovacím systémem umožňuje úsporu energie a použití menších motorů
  • Lehké a tuhé hliníkové nosníky umožňují vysokou dynamiku a rychlé pracovní cykly
  • Systém technologie krátkého řemene (patent) umožňuje velmi dlouhou osu Y.

Klíčové vlastnosti

Niverzální víceosý systém je uren pro podavae obrábcích stanic. Osa Y mže být realizována pomocí hnacího systému ozubeného hebene a pastorku, protože má nkolik nezávislých jednotek pojezdu osy Z. Pohybové systémy mohou být navrženy pomocí lineárního vedení s obhem kuliek nebo kladkovým systémem v závislosti na zatížení, dynamice a parametrprostedí

ZATĚŽOVACÍ KAPACITA PODLE DYNAMIKY

Uvedené údaje se musí ověřit v závislosti na aplikaci. Pro další informace obrat ́te se prosím na naše technické oddělení.

Klíčové vlastnosti

Připravené řešení k použití s vysokou spolehlivostí díky 40letým zkušenostem

Systém pohonu s ozubnicí a pastorkem a řemenem na stejné ose umožňuje pohyb nezávislým skupinám vozíků

Energetický řetězec, systém proti pádu a další dostupné příslušenství

Integrovaný mazací systém umožňuje dlouhou životnost a nízké nároky na údržbu

Osa Z s pneumatickým vyvažovacím systémem umožňuje úsporu energie a použití menších motorů

Lehké a tuhé hliníkové nosníky umožňují vysokou dynamiku a rychlé pracovní cykly

Systém technologie krátkého řemene (patent) umožňuje velmi dlouhou osu Y.

Využití

Osa Z s omegy pásem

Připojovací tyče vozíku