Countries
Uživatelská oblast

Multi-Axes Pick and Place

Niverzální víceosý systém je určen pro podavače obráběcích stanic.

Niverzální víceosý systém je uren pro podavae obrábcích stanic. Osa Y mže být realizována pomocí hnacího systému ozubeného hebene a pastorku, protože má nkolik nezávislých jednotek pojezdu osy Z. Pohybové systémy mohou být navrženy pomocí lineárního vedení s obhem kuliek nebo kladkovým systémem v závislosti na zatížení, dynamice a parametrprostedí

ZATĚŽOVACÍ KAPACITA PODLE DYNAMIKY

Uvedené údaje se musí ověřit v závislosti na aplikaci. Pro další informace obrat ́te se prosím na naše technické oddělení.

Máte dotaz na vedení Compact Rail?

Rádi vám pomůžeme.

    se zpracováním svých osobních údajů

    * Požadovaná pole