Countries
Uživatelská oblast

Telescopic Actuator - Horizontal

Teleskopický aktuátor je systémem synchronizovaného ozubeného řemene pro účinný lineární pohyb.

Teleskopický aktuátor je systémem synchronizovaného ozubeného emene pro úinný lineární pohyb.
Horizontální provedení se používá p
edevším k zásobování v sérii nain- stalovaných lisv obousmrném pojezdu, zásobuje lis v jednom smru, zasune se a pak zásobuje další lis v opaném smru. Takže, když je aktuátor zasunutý nezabírá místo u lis, a je možno zásobovat dva lisy v rámci jediného systému

ZATĚŽOVACÍ KAPACITA PODLE DYNAMIKY

Uvedené údaje se musí ověřit v závislosti na aplikaci. Pro další informace obrat ́te se prosím na naše technické oddělení.

Máte dotaz na vedení Compact Rail?

Rádi vám pomůžeme.

    se zpracováním svých osobních údajů

    * Požadovaná pole