Teleskopický aktuátor je systémem synchronizovaného ozubeného řemene pro účinný lineární pohyb.

Stahujte

Stahujte

Produkty

Telescopic Actuator - Horizontal

Teleskopický aktuátor je systémem synchronizovaného ozubeného řemene pro účinný lineární pohyb.

Klíčové vlastnosti:

  • Optimalizace procesu díky dvojitému zdvihu
  • Systém synchronizovaného řemene umožňuje optimalizované prodloužení
  • Vysoká dynamika díky několikanásobnému nárůstu rychlosti v každé úrovni.
  • Možnost připojení ke svislým lineárním osám
  • Lehké a tuhé hliníkové nosníky umožňují vysokou dynamiku.
  • Kompaktní a prostorově úsporný díky 3 nebo 4stupňovým řešením

Klíčové vlastnosti

Teleskopický aktuátor je systémem synchronizovaného ozubeného emene pro úinný lineární pohyb.
Horizontální provedení se používá p
edevším k zásobování v sérii nain- stalovaných lisv obousmrném pojezdu, zásobuje lis v jednom smru, zasune se a pak zásobuje další lis v opaném smru. Takže, když je aktuátor zasunutý nezabírá místo u lis, a je možno zásobovat dva lisy v rámci jediného systému

ZATĚŽOVACÍ KAPACITA PODLE DYNAMIKY

Uvedené údaje se musí ověřit v závislosti na aplikaci. Pro další informace obrat ́te se prosím na naše technické oddělení.

Klíčové vlastnosti

Optimalizace procesu díky dvojitému zdvihu

Systém synchronizovaného řemene umožňuje optimalizované prodloužení

Vysoká dynamika díky několikanásobnému nárůstu rychlosti v každé úrovni.

Možnost připojení ke svislým lineárním osám

Lehké a tuhé hliníkové nosníky umožňují vysokou dynamiku.

Kompaktní a prostorově úsporný díky 3 nebo 4stupňovým řešením

Využití

Mezilisový aktuátor

Podavač lisu s teleskopickým aktuátorem