Countries
Uživatelská oblast

Zdravotnictví

Řešení lineárního pohybu pro aplikace v oblasti zdravotnictví

V odvětví, které je přirozeně spjato s poskytováním zdravotní péče, musí používaná technologie disponovat vysokým výkonem a uživatelům, pacientům a profesionálním zdravotníkům zaručit pozitivní zkušenost. A mechanické prvky mohou znamenat rozdíl.

Zdravotnictví se soustřeďuje na dva klíčové požadavky. Prvním je úroveň hygieny: prostředí a zařízení musí být za všech okolností čisté a časté mytí a čisticí prostředky mohou způsobovat předčasné opotřebení mechanických součástí, což ovlivňuje jejich životnost a činnost.

Druhou podmínkou je přesnost a stabilita výkonu strojů, aby byly zajištěny spolehlivé výsledky, robustní provedení schopné odolat vysoké zátěži a kompaktní rozměry, které umožňují umístění většího počtu součástí v uzavřených prostorech.

Lineární vedení a lineární aktuátory Rollon jsou vhodné pro různé zdravotnické aplikace, od lékařsko-technických platforem (např. obsluha nemocničních lůžek, zubařských křesel nebo diagnostických systémů (rentgenové přístroje, magnetická rezonance a CT skenery), přes chirurgické a laboratorní roboty pro manipulaci s kapalinami, až po automatizovaná skladiště léků.

Nejdůležitější aplikace pro lineární vedení a aktuátory ve zdravotnictví:

  • Lineární pohyb při ovládání nemocničních lůžek
  • Lineární pohyb v diagnostických systémech
  • Lineární pohyb u laboratorních robotů
  • Lineární pohyb u zubařských křesel