Zdravotnictví

Řešení Rollon

V odvětví, které je přirozeně spjato s poskytováním zdravotní péče, musí používaná technologie disponovat vysokým výkonem a uživatelům, pacientům a profesionálním zdravotníkům zaručit pozitivní zkušenost. A mechanické prvky mohou znamenat rozdíl.

Požadavky na aplikaci

Zdravotnictví se soustřeďuje na dva klíčové požadavky. Prvním je úroveň hygieny: prostředí a zařízení musí být za všech okolností čisté a časté mytí a čisticí prostředky mohou způsobovat předčasné opotřebení mechanických součástí, což ovlivňuje jejich životnost a činnost.

Druhou podmínkou je přesnost a stabilita výkonu strojů, aby byly zajištěny spolehlivé výsledky, robustní provedení schopné odolat vysoké zátěži a kompaktní rozměry, které umožňují umístění většího počtu součástí v uzavřených prostorech.

Stropní rentgenový přístroj

Výběr souvisejících produktů

Rentgenové zařízení

Rentgenové zařízení

MRI stroj

Výběr souvisejících produktů

Regulace výšky chirurgického stolu

Výběr souvisejících produktů

Regulace délky chirurgického stolu

Výběr souvisejících produktů