Zdravotnictví

Řešení Rollon

V odvětví, které je přirozeně spjato s poskytováním zdravotní péče, musí používaná technologie disponovat vysokým výkonem a uživatelům, pacientům a profesionálním zdravotníkům zaručit pozitivní zkušenost. A mechanické prvky mohou znamenat rozdíl.

Požadavky na aplikaci

Zdravotnictví se soustřeďuje na dva klíčové požadavky. Prvním je úroveň hygieny: prostředí a zařízení musí být za všech okolností čisté a časté mytí a čisticí prostředky mohou způsobovat předčasné opotřebení mechanických součástí, což ovlivňuje jejich životnost a činnost.

Druhou podmínkou je přesnost a stabilita výkonu strojů, aby byly zajištěny spolehlivé výsledky, robustní provedení schopné odolat vysoké zátěži a kompaktní rozměry, které umožňují umístění většího počtu součástí v uzavřených prostorech.

Teleskopické držadlo

Výběr souvisejících produktů

Stohovací jeřáb pro malé zatížení

Výběr souvisejících produktů

Automatizovaná manipulace s tekutinami

Manipulace se vzorky přírodních věd

Výběr souvisejících produktů

Manipulace se zkušební trubicí

Výběr souvisejících produktů

Manipulace se zkušební trubicí

Výběr souvisejících produktů