Countries
Uživatelská oblast

Železnice

Řešení lineárního pohybu pro aplikace v železničním průmyslu

železničním průmyslu má rozhodující význam efektivita přepravy a bezpečnost cestujících. Každá součást kolejového vozidla (železnice, podzemní dráha nebo tramvaj) musí být navržena tak, aby zajistila nejvyšší úroveň spolehlivosti, při zohlednění působících faktorů, např: drsná prostředí, korozívní látky, neustálé vibrace a každodenní opotřebení.

Výrobci vozidel vyžadují odolné komponenty splňující výkonnostní a servisní specifikace, které zaručí dlouhou životnost, nenáročnou údržbu, nízké provozní náklady a vysokou spolehlivost.

V železničním průmyslu se teleskopická a lineární vedení používají v mnoha součástech vlaků. Společnost Rollon se (podobně jako v jiných oblastech) vyznačuje svou schopností vyvinout specializovaná individuální řešení, která poskytují flexibilitu všem požadavkům na design.

Nejdůležitější aplikace pro lineární a teleskopická vedení v železničním průmyslu:

  • Lineární vedení pro externí dveře vozidel a výsuvné bezpečnostní nástupní plošiny na nástupištích
  • Teleskopická vedení pro vysouvání přední kapoty vozidla
  • Teleskopická vedení pro vysouvání sekce akumulátorů kolejových vozidel
  • Lineární pohyb systémů průhledných posuvných dveří na nástupištích
  • Lineární pohyb v servisních strukturách vozidel