Průmyslových Strojů

Řešení Rollon

Účinnost je klíčovým pojmem průmyslových strojů používaných ve výrobním procesu: výrobní linky, řezací, lakovací, dřevoobráběcí stroje a stroje na opracování mramoru musí být schopné dlouhodobě správně fungovat, a často v zátěžových cyklech za kritických podmínek – při hospodaření s kapalinami, třískami a hoblinami z různých procesů, nebo s kontaminanty a agresivními látkami.

Požadavky na aplikaci

Porucha nebo stav způsobující prostoj stroje může znamenat okamžitou ztrátu účinnosti výrobního procesu, a v důsledku toho náklady, které uživatel průmyslového stroje je nucen, je buď započítat, nebo je eliminovat.

Z tohoto důvodu je klíčové, aby každý komponent průmyslového stroje byl schopný zajistit optimální výkonza podmínek, v nichž je stroj provozován a plnit svou specifickou funkci v nejvyšší úrovni kontinuity a spolehlivosti. Výrobci průmyslových strojů vyžadují komponenty s vysokou úrovní výkonových parametrů tak, aby mohly řešit kritické situace spojené s odpady nebo kontaminanty výrobních procesů. Strojní komponenty musí být také snadno smontovatelné nebo vyměnitelné a musí mít minimální nároky na údržbu.

Automatizované dveře obráběcího stroje

Nakládání / vykládání obrobených dílů

Výběr souvisejících produktů

Extrakce zásuvky

Výběr souvisejících produktů

Otevírací dveře obráběcího stroje

Výběr souvisejících produktů

Robot pro výměnu nástrojů

Výběr souvisejících produktů

Skluz ovládacího panelu