Průmyslových Strojů

Řešení Rollon

Účinnost je klíčovým pojmem průmyslových strojů používaných ve výrobním procesu: výrobní linky, řezací, lakovací, dřevoobráběcí stroje a stroje na opracování mramoru musí být schopné dlouhodobě správně fungovat, a často v zátěžových cyklech za kritických podmínek – při hospodaření s kapalinami, třískami a hoblinami z různých procesů, nebo s kontaminanty a agresivními látkami.

Požadavky na aplikaci

Porucha nebo stav způsobující prostoj stroje může znamenat okamžitou ztrátu účinnosti výrobního procesu, a v důsledku toho náklady, které uživatel průmyslového stroje je nucen, je buď započítat, nebo je eliminovat.

Z tohoto důvodu je klíčové, aby každý komponent průmyslového stroje byl schopný zajistit optimální výkonza podmínek, v nichž je stroj provozován a plnit svou specifickou funkci v nejvyšší úrovni kontinuity a spolehlivosti. Výrobci průmyslových strojů vyžadují komponenty s vysokou úrovní výkonových parametrů tak, aby mohly řešit kritické situace spojené s odpady nebo kontaminanty výrobních procesů. Strojní komponenty musí být také snadno smontovatelné nebo vyměnitelné a musí mít minimální nároky na údržbu.

Automatizované dveře obráběcího stroje

Výběr souvisejících produktů

Nakládání / vykládání obrobených dílů

Výběr souvisejících produktů

Extrakce zásuvky

Výběr souvisejících produktů

Otevírací dveře obráběcího stroje

Výběr souvisejících produktů

Robot pro výměnu nástrojů

Výběr souvisejících produktů

Skluz ovládacího panelu

Výběr souvisejících produktů