Více informací

Samovyrovnávací vedení pro kontrolu vyosení v systémech lineárního pohybu

Vyosení znamená pro výrobce a uživatele v průmyslovém strojírenství další náklady.

Lineární vedení se používají téměř ve všech párových aplikacích.  Pokud nejsou plochy, na nichž jsou nainstalovány, pevné, dokonale rovné, lišty nejsou navzájem dokonale souběžně umístěny nebo vertikálně vyrovnány, jezdci uvnitř lišt jsou vystaveny namáhání. Vzniká přetížení, které má negativní dopad na výkon a životnost systému.  To se promítá do dalších nákladů pro výrobce a uživatele v průmyslovém strojírenství, kteří jsou nuceni předčasně opotřebené lišty vyměňovat. 

Výskyt průmyslových strojů s nepravidelnými plochami je však cekem běžný. Instalace přehnaně robustního systému by byla za těchto okolností velmi nákladná a časově náročná. Zároveň při ní hrozí nebezpečí neúspěchu při účinné kontrole vyosení.  Společnost Rollon nalezla řešení tohoto problému a vytvořila systém Compact Rail - jedná se o lištu s integrovanými a velmi efektivními samovyrovnávacími vlastnostmi. Ložiska umístěná v jezdcích se pohybují po lištách s různými průřezy (U, K, T).  Toto řešení dokáže absorbovat nesouososti na instalační ploše. Posuvné prvky mají dostatek volnosti pohybu, což umožňuje, aby nalezly správnou souběžnost s ohledem na samotné plochy.  Podstatou trajektorie ložisek u vedení typu Compact Rail jsou tolerance, díky nimž je tento produkt ideální pro použití na nepravidelných nebo nesouosých plochách.  Vedení Compact Rail o velikosti 43 mm je schopno absorbovat až 3,9mm odchylky souběžnosti mezi lištami a až 2° chyby ve smyslu svislého zarovnání: to je vynikající výsledek!