Více informací

Se Sedmou osou společnost Rollon modernizuje své řady a vstupuje na trh lehké a kolaborativní robotiky

Společnost Rollon modernizuje a rozšiřuje svou řadu sedmých os o nabídku zaměřenou na trh lehké a kolaborativní robotiky a o vylepšení své řady určené pro větší roboty. Díky novým přírůstkům se počet dostupných modelů zvýšil na 11, což odpovídá potřebám velkých výrobců robotů.

Nová řada os určená pro odvětví lehké a kolaborativní robotiky (5 nových modelů: 3 jednoosé a 2 dvouosé) představuje řemenový pohon s nulovou vůlí, který nabízí řadu výhod, zejména tichý chod, zaručenou dynamiku a snížení množství nutné údržby a mazání. Nové osy navíc nabízejí možnost zjednodušit as zefektivnit manipulaci umístěním motoru přímo na stroj, čímž se snižuje celková hmotnost, kterou je třeba na ose přemístit. Odpadá také nutnost manipulace s kabely.

Následují čísla dílů nových modelů s řemenovým pohonem:
SEV 120-1S, SEV 160-1S, SEV 220-1S (jednoosé)
SEV 80-2, SEV 110-2 (dvouosé)

 

 

Optimalizace sortimentu řad určených pro roboty největších rozměrů přinesla 2 nové produkty s hřebenovým pohonem, který zaručuje možnost provádět potenciálně nekonečné množství zdvihů díky pohodlnému a rychlému spojování profilů, které nabízí společnost Rollon.

Následují čísla dílů nových modelů s hřebenovým pohonem:

SEV170P-2, SEV280P-2 (PLUS)

 

 

Jako obvykle se řada Rollon vyznačuje vysokou úrovní přizpůsobitelnosti, což zahrnuje některá řešení na míru, jako jsou koncové zarážky, připojovací deska robota, převodovka, ochranné systémy os, energetický řetěz a nivelační patky. Díky rozšíření našeho sortimentu je dnes možné pohodlně vybrat nejvhodnější osu v závislosti na robotovi, kterého máte v plánu instalovat.