Więcej informacji

Samowyrównywalne szyny dla kontroli braku współosiowości w systemach ruchu liniowego

Brak współosiowości skutkuje dodatkowymi kosztami dla producentów i użytkowników maszyn przemysłowych.

Szyny liniowe wykorzystywane są w większości połączonych aplikacji. Jeżeli powierzchnie, na których zainstalowano szyny liniowe nie są sztywne, idealnie gładkie lub jeżeli szyny nie są idealnie równoległe do siebie lub wyrównane pionowo, wówczas prowadnice wewnątrz szyny pracują z naprężeniami. Sytuacja ta powoduje przeciążenia, które mają negatywny wpływ na działanie systemu i skracają jego okres eksploatacyjny. Sytuacja ta przekłada się również na dodatkowe koszty dla producentów i użytkowników maszyn przemysłowych, którzy są zmuszeni częściej wymieniać zużyte przedwcześnie szyny. Jednakże bardzo często można spotkać maszyny przemysłowe z nieregularnymi powierzchniami. W tych okolicznościach instalowanie zbyt sztywnego systemu mogłoby być bardzo kosztowne i czasochłonne; niosłoby to ze sobą również ryzyko nieskutecznej kontroli wyrównania. Rollon znalazł sposób na rozwiązanie tego problemu poprzez stworzenie Szyny Kompaktowej, szyny posiadającej zdolność wysoce efektywnego samowyrównania. Łożyska w suwakach poruszają się na szynach o różnych przekrojach (U, K, T), które, gdy są połączone, łagodzą rozbieżności na powierzchni instalacji zapewniając elementom ruchomym wystarczająca swobodę ruchu, umożliwiającą znalezienie poprawnej równoległości w odniesieniu do powierzchni. W istocie tor ruchu łożysk w Szynie Kompaktowej posiada pewien margines tolerancji, dzięki czemu produkt znajduje zastosowanie na powierzchniach nieregularnych lub nierównych. Rozmiar Szyny Kompaktowej (43 mm) umożliwia pochłanianie błędów równoległości do 3,9 mm między szynami i błędów do 2° jeśli chodzi o pionowe wyrównanie: doskonałe wyniki!