Więcej informacji

wskazówek Rollon przy wyborze siłownika

Tutaj można znaleźć 9 wskazówek, biorących pod uwagę główne czynniki wyboru, aby zagwarantować odpowiednie działania i koszty.

Grupa Rollon specjalizująca się w liniowych systemach ruchu i rozwiązaniach dla rożnych sektorów podniosła poziom jakości i dodała nowe modele do linii napędów poprzez przejęcie firmy Tecno Center. Ta turyńska firma wniosła zaawansowane, bardziej kompleksowe produkty będące uzupełnieniem linii Rollon dla sektora AGD, samochodowego i obrabiarek, tworząc tym samym jedną z najbardziej konkurencyjnych selekcji napędów na świecie. Dlatego też Rollon stworzył przewodnik, mający za zadanie pomóc klientom w wyborze odpowiedniego napęda, wykorzystując przemysł opakowań jako przykład zastosowania. Tutaj można znaleźć 9 wskazówek, biorących pod uwagę główne czynniki wyboru, aby zagwarantować odpowiednie działania i koszty.

1. Precyzja i dokładność. Po pierwsze, należy oszacować precyzję, dokładność i powtarzalność wymagane dla aplikacji. Jako praktyczna zasada, maszyna pakująca na końcu linii z reguły wymaga maksymalnej powtarzalności pozycjonowania ±0,05 mm. Ten poziom precyzji jest postrzegany jako doskonałe działanie w tym sektorze i może być osiągnięty za pomocą napęda napędzanego pasowo lub zębatkowo, które gwarantują dokładny, powtarzalny i niezawodny ruch. Może zostać użyty koder liniowy, by zapewnić jeszcze wyższy poziom precyzji pozycjonowania.

2. Zdolność obciążenia. Nośność napęda zależy od struktury użytych profili. Wiele napędów wygląda podobnie, ale tylko niektóre są zaprojektowane tak, aby poradzić sobie z dużymi obciążeniami przy wysokiej prędkości. Dlatego też, kiedy szuka się właściwego napęda dla linii pakującej z dużymi obciążeniami, dobrze jest ocenić takie parametry jak nacisk, obciążenia dynamiczne i moment zginający.

3. Przestrzeń i długość suwu. Istnieje jednak różnica między 3-osiową końcówką systemu linii z własną strukturą powietrzną a pojedynczymi elementami zintegrowanymi w maszynę. Te dwa zastosowania wymagają różnej przestrzeni, a druga opcja może wymagać indywidualnie zaprojektowanych rozwiązań. Długość suwu również może wpływać na wybór: na przykład, dla suwów dłuższych niż 8 m, napędy zębatkowe stają się niezastąpione, ponieważ mogą zapobiec nieprecyzyjności spowodowanej elastycznością pasa zębatego.

4. Cykle pracy. Na przykład, cykle intensywnej pracy i ciągłego użytkowania, konserwacja i smarowanie powinny być wykonywane regularnie, zgodnie ze specyficznym planem konserwacji.

5. Środowisko działania. W środowisku działania, gdzie brud może mieć negatywny wpływ na jakość ruchu, konieczne jest używanie ciśnieniowych jednostek ruchu liniowego, które mogą poprawnie funkcjonować i zagwarantować działanie, nawet w warunkach szczególnie brudnego środowiska.

6. Orientacja przestrzenna. Przed wyborem napęda koniecznie należy wiedzieć, jaką orientację przestrzenną będzie on miał w przyszłości oraz należy znać orientację obciążeń i sił, bez względu na to, czy maszyna jest systemem wieloosiowym, czy też składa się z elementów jednostkowych. Dodatkowo należy również rozważyć opcje instalacji (pionowa, pozioma?) oraz połączeń między napędami w konfiguracjach wieloosiowych. Jest to szczególnie ważne dla zasilania wymagającego wsporników i płyt, w celu zapewnienia sztywnych połączeń między napędami. Nieprawidłowo połączone napędi mogą powodować takie problemy jak brak współosiowości, wibracje, zmniejszona precyzja i inne.

7. Prędkość i przyspieszenie. Aby uzyskać poziomy funkcjonowania takie jak odporność na duże obciążenia przy prędkości 5 m/s i przyspieszeniu do 50 m/s2, dobrze jest używać bezpośredniego sztywnego połączenia między kołem pasowym a motoreduktorem. W celu osiągnięcia najwyższych standardów mogą być zastosowane koszykowe szyny łożysk tocznych kulkowych, które zmniejszają tarcie między łożyskami kulkowymi wewnątrz bloku kanałowego.

8. Charakterystyka strukturalna napęda. Większość napędów wykonana jest z wytłaczanego anodyzowanego aluminium, dlatego też mogą być wytrzymałe, ale lekkie. Fundamentalne znaczenie ma struktura profilu: większa grubość i prawidłowa geometria umożliwiają uzyskanie większej sztywności i bezwładności. Decydujący jest również system prowadnic: szyny ze wstępnie obciążonymi, łożyskami tocznymi kulkowymi poprawiają dokładność, powtarzalność i sztywność systemu. Stalowe szyny toczne, które mogą być również pokryte warstwą plastiku są doskonałym rozwiązaniem dla niwelowania niewspółosiowości i użytkowania w zanieczyszczonym środowisku.

9. Reduktor parowania i silnik. Wybór reduktora zarówno dla napędu pasowego, jak i napędu zębatkowego spełnia istotną rolę w utrzymaniu precyzji systemu i poprawie czynnika bezwładności między silnikiem a przenoszoną masą. Dlatego też, najlepszym wyborem są osie liniowe z już zainstalowanym reduktorem i poprawne zwymiarowanie silnika.