Napęd teleskopowy ze zsynchronizowanym systemem pasa zębatego dla wydajnego ruchu liniowego i minimalnych wymiarów całkowitych.

Pobierz

Pobierz

Produkty

Telescopic Actuator - Horizontal

Napęd teleskopowy ze zsynchronizowanym systemem pasa zębatego dla wydajnego ruchu liniowego i minimalnych wymiarów całkowitych.

Kluczowe funkcje:

  • Optymalizacja procesu dzięki dwukierunkowemu skoku
  • Zsynchronizowany system napędu na pasie pozwala na optymalny wysuw
  • Możliwość łączenia z pionowymi osiami liniowymi
  • Lekkie i sztywne profile aluminiowe pozwalają na dużą dynamikę.
  • Oszczędność miejsca dzięki kompaktowej, 3 lub 4 segmentowej budowie

Opis produktu

Napd teleskopowy ze zsynchronizowanym systemem pasa zbatego dla wydajnego ruchu liniowego i minimalnych wymiarów całkowitych. Montowany poziomo jest głównie uywany do zasilania pras instalowa- nych w seriach. Rozszerza sion w obu kierunkach, zasilajc prasw jednym kierunku, zamykajc, a nastpnie zasilajc nastpnw innym kierunku. W ten sposób, kiedy napd jest zamknity nie zajmuje prze- strzeni w dwóch prasach, umoliwiajc zasilanie obu pras przy pomocy pojedynczego systemu. 

ŁADOWNOŚĆ WEDŁUG DYNAMIKI

Podane dane muszzostazweryfikowane zgodnie z zastosowaniem. W celu uzyskania dalszych informacji, naley skontaktowasiz naszym działem technicznym. 

Kluczowe funkcje

Optymalizacja procesu dzięki dwukierunkowemu skoku

Zsynchronizowany system napędu na pasie pozwala na optymalny wysuw

"Wysoka dynamika dzięki połączeniu prędkości poszczególnych segmentów."

Możliwość łączenia z pionowymi osiami liniowymi

Lekkie i sztywne profile aluminiowe pozwalają na dużą dynamikę.

Oszczędność miejsca dzięki kompaktowej, 3 lub 4 segmentowej budowie

Zastosowania

Siłownik prasy

Zasilanie prasy z siłownikiem teleskopowym