Kraje
Obszar użytkownika

Telescopic Rail

Teleskopowe łożyska liniowe dla dużych obciążeń

Szyny teleskopowe z dużą nośnością i zredukowanymi odchyleniami i z łożyskami kulkowymi koszykowymi. Prowadnice teleskopowe mają optymalną możliwość działania w związku z indukcyjnie utwardzanymi bieżniami. Prowadnice liniowe TELESCOPIC RAIL przedstawiają lekkie odchylenia podczas bardzo ciężkiego załadunku, nawet w całkowitym rozszerzeniu.

 • Prowadnice teleskopowe występują w ośmiu różnych seriach (DS, DSE, DSC, DE, DBN, DMS, ASN, DRT)
 • Bardzo sztywne, pośrednie elementy w kształcie D, podwójnego T lub sekcji kwadratowych
 • Dostępne są przedłużające całkowite lub częściowe suwy teleskopowe
 • W serii DMS63 obciążenie może osiągnąć 2.000 kg na parę.
 • Wyjątkowo mała ilość odchyleń i gładkość ruchu nawet przy wysokim obciążeniu 24/7 zastosowań
 • Niektóre serie mogą być zablokowane w pozycji zamkniętej
 • Na życzenie dostępnie są specjalne wersje i suwy

Rodzina produktów Szyny teleskopowej zawiera częściowo i całkowicie rozszerzane szyny teleskopowe oraz składa się z ośmiu (8) różnych rozmiarów. Ochrona przeciw wygięciom centralnych składników jest dostępna w wersjach S, podwójnym T i w wersji kwadratowej. Wszystkie elementy serii oferują wysoką zdolność załadunkową, minimalne odchylenia i ruch prowadnicy bez luzu, nawet w przypadku maksymalnego załadunku, kiedy szyny są maksymalnie naprężone.

Produkty rodziny Telescopic Rail to:

ASN - Częściowe wyciągnięcie składające się z szyny i suwaka.

DE - Całkowicie wyciągane prowadnice teleskopowe składające się z dwóch prowadnic szynowych zmontowanych razem, tworząc element pośredni i dwóch suwaków, które funkcjonują jako stały i ruchomy element.

DS - Całkowicie wyciągane prowadnice teleskopowe składające się z dwóch prowadnic szynowych wykonanych z elementu stałego i ruchomego oraz z pośredniego elementu o kształcie „S”.

DSE - Szyna teleskopowa z 150% wyciągnięciem własnej długości, wykonana z czterech elementów.

DSC - Całkowicie wyciągane prowadnice teleskopowe składające się z kompaktowych i sztywnych elementów pośrednich, łączących prowadnice w dwóch różnych rozmiarach, ze stałym i ruchomym elementem.

DBN - Całkowicie wyciągane prowadnice teleskopowe składające się z dwóch szyn, działających zarówno jako stałe, jaki i ruchome elementy oraz z dwóch suwaków zamontowanych razem i tworzących element pośredni.

DMS - Prowadnice teleskopowe dla dużych obciążeń, składające się z serii ASN i ekstremalnie sztywnych profili w kształcie podwójnego T, służących jako element pośredni.

DRT - Całkowicie wyciągane prowadnice teleskopowe składające się z pośredniego elementu o kształcie S z serii DS i części systemu prowadnicy rolkowej Compact Rail. Główne pola zastosowania prowadnic teleskopowych Telescopic Rail:

 • Kolej
 • Przemysł samochodowy
 • Lotnictwo
 • Przemysł spożywczy
 • Opakowania
 • Logistyka
 • Maszyny przemysłowe 
Odniesienie Rodzina
Produkt ASN
Profil Typologia Cold Drawn
Tory utwardzone
Samowyrównanie +
Sekcja
Wyciągnięcie
Suwak Kulki
Rolki
Antykorozyjny **
Maksymalna nośność dla suwaka [N] C 0rad 44247
C 0ax 30973
Maksymalna nośność dynamiczna [N] C 100 61688
Max suw [mm] 1013
Max długość szyny [mm] 1970
Max prędkość wyciągnięcia [m/s]* 0,8
Sztywność (Odchylenie) +++
Temperatura robocza -20°C /+170°C
System mocujący NIE
System zatrzaskowy NIE
System tłumiący NIE
Podane informacje muszą zostać zweryfi kowane dla konkretnego zastosowania.
Pełen przegląd danych technicznych znajduje się w katalogach i na stronie www.rollon.com.
* Maksymalna wartość jest określona dla zastosowania.
** Dostępne są również inne obróbki antykorozyjne.
*** Dla uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z fi rmą Rollon.
Odniesienie Rodzina
Produkt DE
Profil Typologia Cold Drawn
Tory utwardzone
Samowyrównanie ++
Sekcja
Wyciągnięcie
Suwak Kulki
Rolki
Antykorozyjny **
Maksymalna nośność dla suwaka [N] C 0rad 7198
C 0ax 3062
Maksymalna nośność dynamiczna [N] C 100 26338
Max suw [mm] 2026
Max długość szyny [mm] 1970
Max prędkość wyciągnięcia [m/s]* 0,8
Sztywność (Odchylenie) +++
Temperatura robocza -20°C /+170°C
System mocujący NIE
System zatrzaskowy NIE
System tłumiący TAK
Podane informacje muszą zostać zweryfi kowane dla konkretnego zastosowania.
Pełen przegląd danych technicznych znajduje się w katalogach i na stronie www.rollon.com.
* Maksymalna wartość jest określona dla zastosowania.
** Dostępne są również inne obróbki antykorozyjne.
*** Dla uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z fi rmą Rollon.
Odniesienie Rodzina
Produkt DS
Profil Typologia Cold Drawn
Tory utwardzone
Samowyrównanie ++
Sekcja
Wyciągnięcie
Suwak Kulki
Rolki
Antykorozyjny **
Maksymalna nośność dla suwaka [N] C 0rad 12832
C 0ax
Maksymalna nośność dynamiczna [N] C 100 14483
Max suw [mm] 2026
Max długość szyny [mm] 1970
Max prędkość wyciągnięcia [m/s]* 0,8
Sztywność (Odchylenie) +++
Temperatura robocza -20°C /+110°C
System mocujący TAK
System zatrzaskowy NIE
System tłumiący TAK
Podane informacje muszą zostać zweryfi kowane dla konkretnego zastosowania.
Pełen przegląd danych technicznych znajduje się w katalogach i na stronie www.rollon.com.
* Maksymalna wartość jest określona dla zastosowania.
** Dostępne są również inne obróbki antykorozyjne.
*** Dla uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z fi rmą Rollon.
Odniesienie Rodzina
Produkt DSC
Profil Typologia Cold Drawn
Tory utwardzone
Samowyrównanie ++
Sekcja
Wyciągnięcie
Suwak Kulki
Rolki
Antykorozyjny **
Maksymalna nośność dla suwaka [N] C 0rad 5529
C 0ax 2075
Maksymalna nośność dynamiczna [N] C 100 14885
Max suw [mm] 2028
Max długość szyny [mm] 1970
Max prędkość wyciągnięcia [m/s]* 0,8
Sztywność (Odchylenie) +++
Temperatura robocza -20°C /+110°C
System mocujący NIE
System zatrzaskowy NIE
System tłumiący NIE
Podane informacje muszą zostać zweryfi kowane dla konkretnego zastosowania.
Pełen przegląd danych technicznych znajduje się w katalogach i na stronie www.rollon.com.
* Maksymalna wartość jest określona dla zastosowania.
** Dostępne są również inne obróbki antykorozyjne.
*** Dla uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z fi rmą Rollon.
Odniesienie Rodzina
Produkt DBN
Profil Typologia Cold Drawn
Tory utwardzone
Samowyrównanie ++
Sekcja
Wyciągnięcie
Suwak Kulki
Rolki
Antykorozyjny **
Maksymalna nośność dla suwaka [N] C 0rad 1331
C 0ax 1279
Maksymalna nośność dynamiczna [N] C 100 14483
Max suw [mm] 2026
Max długość szyny [mm] 1970
Max prędkość wyciągnięcia [m/s]* 0,8
Sztywność (Odchylenie) +++
Temperatura robocza -20°C /+170°C
System mocujący NIE
System zatrzaskowy NIE
System tłumiący NIE
Podane informacje muszą zostać zweryfi kowane dla konkretnego zastosowania.
Pełen przegląd danych technicznych znajduje się w katalogach i na stronie www.rollon.com.
* Maksymalna wartość jest określona dla zastosowania.
** Dostępne są również inne obróbki antykorozyjne.
*** Dla uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z fi rmą Rollon.
Odniesienie Rodzina
Produkt DMS
Profil Typologia Cold Drawn
Tory utwardzone
Samowyrównanie ++
Sekcja
Wyciągnięcie
Suwak Kulki
Rolki
Antykorozyjny **
Maksymalna nośność dla suwaka [N] C 0rad 19812
C 0ax
Maksymalna nośność dynamiczna [N] C 100 30595
Max suw [mm] 2266
Max długość szyny [mm] 2210
Max prędkość wyciągnięcia [m/s]* 0,8
Sztywność (Odchylenie) +++
Temperatura robocza -20°C /+110°C
System mocujący NIE
System zatrzaskowy NIE
System tłumiący NIE
Podane informacje muszą zostać zweryfi kowane dla konkretnego zastosowania.
Pełen przegląd danych technicznych znajduje się w katalogach i na stronie www.rollon.com.
* Maksymalna wartość jest określona dla zastosowania.
** Dostępne są również inne obróbki antykorozyjne.
*** Dla uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z fi rmą Rollon.
Odniesienie Rodzina
Produkt DRT
Profil Typologia Cold Drawn
Tory utwardzone
Samowyrównanie +
Sekcja
Wyciągnięcie
Suwak Kulki
Rolki
Antykorozyjny **
Maksymalna nośność dla suwaka [N] C 0rad 2860
C 0ax
Maksymalna nośność dynamiczna [N] C 100 6053
Max suw [mm] 1980
Max długość szyny [mm] 1970
Max prędkość wyciągnięcia [m/s]* 0,8
Sztywność (Odchylenie) +++
Temperatura robocza -20°C /+110°C
System mocujący NIE
System zatrzaskowy NIE
System tłumiący NIE
Podane informacje muszą zostać zweryfi kowane dla konkretnego zastosowania.
Pełen przegląd danych technicznych znajduje się w katalogach i na stronie www.rollon.com.
* Maksymalna wartość jest określona dla zastosowania.
** Dostępne są również inne obróbki antykorozyjne.
*** Dla uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z fi rmą Rollon.
Odniesienie Rodzina
Produkt DSE
Profil Typologia Cold Drawn
Tory utwardzone
Samowyrównanie ++
Sekcja
Wyciągnięcie 150%
Suwak Kulki
Rolki
Antykorozyjny **
Maksymalna nośność dla suwaka [N] C 0rad 5672
C 0ax
Maksymalna nośność dynamiczna [N] C 100 16063
Max suw [mm] 3039
Max długość szyny [mm] 1970
Max prędkość wyciągnięcia [m/s]* 0,8
Sztywność (Odchylenie) +++
Temperatura robocza -20°C /+110°C
System mocujący NIE
System zatrzaskowy NIE
System tłumiący NIE
Podane informacje muszą zostać zweryfi kowane dla konkretnego zastosowania.
Pełen przegląd danych technicznych znajduje się w katalogach i na stronie www.rollon.com.
* Maksymalna wartość jest określona dla zastosowania.
** Dostępne są również inne obróbki antykorozyjne.
*** Dla uzyskania dodatkowych informacji prosimy o kontakt z fi rmą Rollon.
 • Dostępne rozmiary dla serii prowadnic teleskopowych ASN / DE: 22, 28, 35, 43, 63
 • Dostępne rozmiary dla serii prowadnic teleskopowych DS: 28, 35, 43, 63
 • Dostępne rozmiary dla serii prowadnic teleskopowych DSE: 28, 35, 43, 63
 • Dostępne rozmiary dla serii prowadnic teleskopowych DSC: 43
 • Dostępne rozmiary dla serii prowadnic teleskopowych DBN: 22, 28, 35, 43
 • Dostępne rozmiary dla serii prowadnic teleskopowych DRT: 63
 • Dostępne rozmiary dla serii prowadnic teleskopowych DBN: 43
 • Indukcyjnie utwardzane tory
 • Szyny i suwaki wykonane z tłoczonej na zimno stali węglowej
 • Kulki wykonane z utwardzonej stali węglowej
 • Max prędkość operacyjna: 0,8 m/s (31,5 cali/s ) (zależnie od zastosowania)
 • ASN, DE, DBN, zakres temperatury: -20 °C do +170 °C (-4 °F do +338 °F ), DS, DSC, DRT: -20 °C do +110 °C (-4 °F do +230 °F )
 • Ocynkowana elektrolitycznie, zgodnie z normą ISO 2081, na zamówienie wzmocniona ochrona antykorozyjna 

Masz pytania dotyczące _nazwa_

Będzie nam miło móc pomóc

  przetwarzanie moich danych osobowych

  * Pola obowiązkowe