Daha fazla bilgi

Rollon'dan efektif lineer hareket için minimum yer kaplayan yeni teleskopik aktüatör

Mesafeyi optimize ederek, proses sürelerini azaltarak ve mekanik komponentler üzerindeki stresi en aza indirerek, endüstriyel sektördeki muhtelif işletme problemlerini çözmek için, İtalyan Grubu'ndan son derece kompakt bir çözüm.

Proses sürelerini azaltarak ve mekanik komponentler üzerindeki stresi en aza indirerek, endüstriyel sektörde minimum yer kaplayan geniş bir uygulama yelpazesinde etkin lineer hareket için tasarlanmış kompakt esnek bir sistem; Rollon'un yeni teleskopik aktüatörü.

Yeni teleskopik aktüatör, kapanma pozisyonunda kendi uzunluğuna eşit veya bu uzunluktan fazla bir kurs ile, bir veya daha fazla yönde hareket edebilir: Örneğin, 1500 mm bir uzunluk sistemi bir yönde veya ters yönde 1500 mm uzayabilir. Teleskopik çözümün asıl avantajı, kullanıcıya atölyede daha fazla alan ve bunun neticesinde masraflar üzerinde tasarruf sağlayarak, çok küçük alanlarda çalışma imkanı sunmasıdır.

Sistem, yatay, dikey veya duvara monte olmak üzere, farklı hareket yönlerinde kullanılabilir, bu durum, sistemi çok esnek ve farklı yerleşim planlarında ve yönlerde kullanılabilir kılar. Sistem, presi bir yönde besleyerek, kapatarak ve sonra diğer yönde besleyerek, her iki yönde de uzayabilen merkezi bir ünite ile seri kurulmuş presleri beslemek için yatay bir hareket çözümü olarak tasarlanmıştır. Bu şekilde, aktüatör, kapalı olduğunda, iki presde birden yer kaplamaz ve bu da tek bir sistem ile ikisini de besleme imkanı tanır. Ürün sonradan, alet makinelerini yükleme ve boşaltma sistemlerinden, montaj hattı boyunca objelerin hareket ettirilmesine kadar farklı uygulama durumlarına uyarlanmıştır.

Dikey bir kurulum ile, sistemin kapalı pozisyondaki üstün kompaktlığı, Rollon teleskopik aktüatörünü, müşterinin, makine ve tavan arasında, eksenin kursa eşit mesafede yükselmesine imkan tanıyacak yeterli alana sahip olmadığı durumlarda, ideal çözüm kılar. Duvara montaj durumunda ise, teleskopik aktüatör, makineyi besleme ve sonra geri çekme imkanı sayesinde, koruyucu kapıların kapanışındaki tıkanıklıkların önlenmesi gerektiği yerlerde, alet makinelerinin beslenmesini kolaylaştırır.

Rollon teleskopik aktüatörünün sunduğu avantajlar sadece alanın mükemmel kullanılmasıyla sınırlı değildir. Nitekim sistemin başlıca parçaları senkronizedir ve birbirlerine dişli kayışlı bir sistem ile bağlıdırlar, böylece, sadece bir bölüm hareket ettirilirse son bölüm de hareket eder. Bu, hızın artırılması açısından önemli bir fayda sağlayan bir özelliktir. İlk parçanın hareketi ikinci uzatmanın da hareket etmesini sağlar, böylece, sadece tek bir kısım daha düşük hızda hareket ettirilse bile, hızı ikiye katlar. Bu da, herbir mekanik komponent bütünü içerisinde sistem hızının yarısıyla hareket ettiğinden, proses sürelerini ve mekanik komponentler üzerindeki stresi azaltmak açısından avantajlar sağlar.

Ayrıca, sistem, dişli bir poliüretan kayış ile senkronize olduğundan, kremayer ve pinyon ile senkronize sistemlerden farklı olarak, bakım veya yağlama gerektirmez.