• Filtreler

İşletme

Koruma

Korozyon önleyici

İndir

Daha fazla bilgi…

Bu ürün hattı için çözümlerimiz hakkında daha detaylı bilgi için bizimle temasa geçin.

İndir

Daha fazla bilgi…

Bu ürün hattı için çözümlerimiz hakkında daha detaylı bilgi için bizimle temasa geçin.

Actuator Line

Farklı yataklama konfi gürasyonları ve sürücüleriyle lineer aktüatörler, farklı gereksinimler için kayışlı, vidalı veya kremayer tahrikleri mevcut: Farklı yük kapasiteleri ve kritik ortamlar için hassas, hız ve kılavuz yatak veya bilya dolaşım sistemleri.

  • Filtreler

İşletme

Koruma

Korozyon önleyici

Plus System
Yüksek performans sağlayan, çelikle güçlendirilmiş kayışlı lineer üniteler
Belt linear actuators, iso3 linear actuators, clean room linear actuators, clean room linear units, clean room system, rollon, belt drive
Clean Room System
Temiz Odalar için kayışlı lineer aktüatörler
Smart System
Yüksek performans sağlayan, çelikle güçlendirilmiş kayışlı basit lineer üniteler
Belt linear actuators, alluminium linear actuators, eco system, rollon, eco system elmore, belt drive
Eco System
Kayışlı esnek lineer hareket üniteleri
Linear actuators belt driven, linear units belt driven, uniline system, rollon, uniline system elmore, belt drive
Uniline System
Kayışlı kompakt lineer hareket üniteleri, radyal yataklı arabalı raylar
Screw linear actuators, high precision linear actuators, recirculating ball screw units, precision system, rollon, precision system elmore, screw drive
Precision System
Yüksek hassasiyetli vidalı lineer üniteler
linear actuator, electric linear actuator, linear axis, rack and pinion
Tecline
Kremayer dişli ve pinyonlu transmisyonlu lineer akslar. Prizmatik veya geri dönüşümlü bilyalı kılavuzlar üzerinde kayma.
linear actuators, electric linear actuators, belt drive, screw drive, Modline
Modline
Kayışlı veya vidalı transmisyonlu lineer akslar. Prizmatik veya yuvarlak kılavuzlar ya da geri dönüşümlü bilyalı kılavuzlar üzerinde kayma.
Speedy Rail A
Kendi kendine desteklemeli ve kendi kendine hizalamalı ekstrüde alüminyum lineer yataklar. Kayış veya kremayerle tahrik edilebilirler