Autorské právo na všechny obsahy, vyobrazení, materiály a použitelné návody a programy těchto webových stránek patří, kromě jednotlivého případu, kdy je na to výslovně upozorněno, neomezeně firmě ROLLON®. Tyto nesmí být použity pro jiné účely, než pro které byly poskytnuty na webových stránkách.

Bez předcházejícího, výslovného, písemného svolení ROLLON® nesmí být z obsahu našich webových stránek nic kopírováno, měněno, korigováno, napodobováno, rozdělováno, opět používáno, zpřístupněno třetím osobám ani serveru jiných podnikatelů nebo jiných osob, nebo užíváno k výkonu odvozené, popř. sekundární práce.

Všechny uvedené ochranné známky a autorská práva jsou chráněny zákonem a návštěvníci těchto webových stránek smějí stahovat obsah jen za účelem výběru a koupě produktů ROLLON®.

Neoprávněné použití obsahu webových stránek může být v rozporu se zákony na ochranu autorských práv, obchodních značek, osobních dat a zákona o publicitě, i v rozporu i s prováděcími předpisy v oblasti komunikační techniky.

Obchodní značky, loga a ochranné známky služeb, použité a zobrazené na těchto webových stránkách, včetně, ale ne omezené na „ROLLON“®, „COMPACT RAIL“™, „TELESCOPIC RAIL“™, „EASYSLIDE“™, „UNILINE“™, „ECOLINE“™, „CURVILINE“™, „LIGHT RAIL“™, „X RAIL“™, „MONO RAIL“™ jsou ověřené a neověřené ochranné známky ROLLON®.

Nic na těchto webových stránkách by nemělo vést k závěru, že jde o právně účinnou námitku nebo o povolení, popř. oprávnění k použití některé na této webové stránce vyobrazené obchodní značky podle okolností, bez předchozího, výslovného, písemného souhlasu od ROLLON® .

Upozorňuje se na to, že si ROLLON® velmi ofenzivně zajistí uplatnění svého práva na ochranu duševního vlastnictví s plným využitím všech zákonných ustanovení.

Naše webové stránky se smí používat jen k legálním účelům.

Stav: srpen 2008