Vaše Výzvy

Lékařská vyšetření, kolejnice Rollon pro bezpečné a přesné aplikace

Zpráva

Lineární kolejnice od společnosti Rollon poskytují plynulý a tichý pohyb lůžek v lékařských vyšetřovacích použitích a pomocné pohybové osy. Přesnost pohybu, pohodlí pacienta a manipulace s těžkými břemeny jsou plusy řešení lineárního pohybu

 

Lineární vedení v lékařském sektoru

Lékařské vyšetřovací systémy obsahují tolik technologických elektronických prvků, že je až příliš snadné přehlédnout mechanické komponenty, které přispívají k úspěchu nebo selhání těchto systémů v praxi.

Vezměme si například lineární kolejnice. Nacházejí se na různých vyšetřovacích systémech, od tradičních rentgenových přístrojů po pokročilé systémy, jako je zobrazování magnetickou rezonancí (MRI), počítačová tomografie (CT) a pozitronová emisní tomografie (PET).

Obvykle se kolejnice používají k pohybu a podpoře motorizovaných lůžek, která umísťují pacienty pod snímací prvky systému, ale někdy se používají také pro pomocné pohybové osy.

Obsluha motorizovaného lůžka je zdánlivě jednoduchý úkol, ale je zároveň zásadní.

Pokud tyto lineární kolejnice selžou, mohou vyřadit z provozu i ten nejpokročilejší systém.

K selhání v těchto aplikacích lékařského vyšetřování obvykle dochází, když kolejnice nejsou dostatečně pevné, aby zvládly velké zatížení spojené s pohybem lůžek pacientů.

Při těchto zatíženích, která obvykle přesahují 1300 kg, se mohou pojízdná tělesa instalovaná v kolejnicích snadno vychýlit a předčasně se opotřebovat.

lékařská vyšetřen kolejnice Rollon

Je třeba zabránit špatnému seřízení a hluku

Existuje však další, často podceňovaný, aspekt, který rozhoduje o úspěchu v aplikacích lékařského vyšetřování; ložiska musí běžet tiše a plynule, nejen kvůli kvalitě obrazu, ale také kvůli zajištění správného pohodlí pacienta.

Výzkum dokazuje, že mechanický hluk negativně ovlivňuje pacienty, zvyšuje jejich úzkost a v extrémních případech může způsobovat panické stavy.

Svou roli zde může hrát i nesouosost, která způsobuje hlučnost ložisek a snižuje jejich pojízdnou schopnost.

zlepšení efektivity modulu skladového baleni

Kompaktní kolejnicová lineární vedení: tichá a spolehlivá

Společnost Rollon v průběhu let vyvinula řadu různých lineárních kolejnic s válečkovými ložisky, pomáhající řešit problémy s lineárním pohybem, které mohou sužovat lékařské vyšetřovací přístroje.

• Compact Rail
U Compact Rail se jezdec pohybuje na velkých kuličkových ložiskách uvnitř profilovaných kolejnic. Toto uspořádání nabízí tři klíčové výhody v aplikacích lékařského vyšetření.
1. Kuličková ložiska, větší než v jiných konfiguracích, vytvářejí účinný a odolný systém. Největší kolejnice Compact Rail měří méně než 6,35 palce na výšku a může podpořit maximální zatížení až 1 540 liber, což je více než dost pro upokojení nároků motorizovaného lůžka určeného pro hmotnost asi 230 liber.

2. Compact Rail je kolejnice, která snadno zvládne nesouosost ve smyslu rovnoběžnosti a koplanarity. Profily kolejnic jsou speciálně navrženy tak, aby umožňovaly axiální volnost ložisek v kolejnicích.

Při stavbě vyšetřovacích strojů tato schopnost zvládnout nesouosost výrazně zjednodušuje přípravu montážního povrchu a instalaci kolejnice. Tolerance nesouososti pomáhá, po celou dobu životnosti stroje, snižovat opotřebení ložisek. A také, ložiska namontovaná na kolejnicích Compact Rail jsou tichá ve srovnání se systémy, které se spoléhají na recirkulační kuličková ložiska.

V testech provedených společností Rollon generovaly jezdci Compact Rail s pozemními dráhami hluk méně než 70 db při rychlostí 2 m/s a se zatížením 4 000 N. Srovnatelné recirkulační kuličkové ložisko pracující za stejných podmínek generovalo 86 db.

 

Teleskopická vedení pro aplikaci s plným prodloužením

Teleskopické kolejnice Rollon s částečným a plným prodloužením a extrémně nízkým vychýlením se vyznačují robustní konstrukcí a pohybem klece s kuličkou.

Největší teleskopické kolejnice nabízejí zdvihy více než 1,98 metru v jednom směru nebo 3,96 metru u modelů s prodlouženími na obou koncích, spojených pevným mezičlánkem.

Tyto kolejnice jsou vyrobeny z tvrzené nebo za studena válcované oceli a vydrží velké zatížení i v konzolových konfiguracích bez většího ohybu.

Abychom uvedli příklad teleskopické kolejnice, která se často používá v lékařských vyšetřovacích aplikacích, kolejnice Rollon ASN63-1970 může unést zatížení o více než 4 500 kg se zanedbatelným vychýlením, i když je prodloužena o 50 % své celkové délky na celý 1 metr zdvihu.

Kombinované použití dvou těchto částečných výsuvných teleskopických kolejnic zdvojnásobuje nosnost na 9 000 kg.

Plnovýsuvné teleskopické kolejnice umožňují ještě delší prodloužení. Například kolejnice Rollon DMS63-2210 má fixní délku 220 centimetrů a celkový zdvih 226.

Při plném vysunutí unese dvojice těchto teleskopických kolejnic zátěž 900 liber s maximálním vychýlením 1,3 palce.

Teleskopické kolejnice se nejčastěji používají v aplikacích, které vyžadují nenápadnou, jednoduchou a ekonomickou podporu lůžek s konzolovou konfigurací nebo u stolů pro lékařská vyšetření.

přesouvání přečnívajících břemen pomocí teleskopických vedení

Pro více informací o rodině teleskopických kolejnic Rollon se zaregistrujte a stáhněte si produktový katalog

Vyberte svou zemi

Zeptejte se Rollon

Naši odborníci pro vás najdou řešení