DAVRANIŞ KURALLARI

Rollon S.p.A. için Davranış Kuralları

Rollon S.p.A., yöneticileri ve çalışanları, sosyal sorumluluk sahibi kurumsal yönetime bağlıdır. Etik ve yasalara uygun hareket ederler ve aşağıdaki değer ve ilkelerin uzun vadede gözetilmesini ve bunlara uyulmasını sağlarlar:

 1. Yasalara uygunluk
  • Almanya’da ve ROLLON’un faaliyet gösterdiği ülkelerde yürürlükte olan yasalara ve diğer yasal düzenlemelere uyulmaktadır.
 1. İnsan hakları ve çalışan hakları
  • Uluslararası düzeyde tanınan insan haklarına saygı duyuyor ve bu haklara riayet edilmesini destekliyoruz. Zorla veya çocuk işçi çalıştırmanın her türlüsünü kesinlikle reddediyoruz.
  • Tüm çalışanlarımız arasında fırsat eşitliğini teşvik ediyor ve ayrımcılığı önlüyoruz. Cinsiyetleri, yaşları, ten renkleri, kültürleri, etnik kökenleri, cinsel kimlikleri, engellilik durumları, dini aidiyetleri veya dünya görüşleri ne olursa olsun tüm çalışanlarımıza eşit davranırız.
  • Çalışanlarımızı işyerinde fiziksel, cinsel, psikolojik veya sözlü tacize karşı koruruz.
  • Her bireyin mahremiyetine ve kişisel haklarına saygı duyuyoruz.
  • Düşünce ve ifade özgürlüğü hakkını güvence altına alıyoruz.
  • Ücret seviyeleri ve izin verilen azami çalışma saatlerine ilişkin çalışma standartlarına uyum konusunda yürürlükteki yasalara uyulmaktadır.
  • Çalışanlarımızın sağlığını ve iş güvenliğini koruyor, kazaları ve yaralanmaları önlemek için güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamını teşvik ediyoruz. 
 1. Rüşvet ve yolsuzluk
  • ROLLON hiçbir şekilde yolsuzluk veya rüşvete tolerans göstermez. İçeriden bilgi sızdırma ve kara para aklama işlemlerinden kaçınılmalıdır.
  • Rekabet ve antitröst hukuku kurallarına uyulur.
  • Çalışanlar, alışılagelmiş misafirperverlik ve nezaket sınırları içinde olmayan hediye veya hizmetleri veremez veya kabul edemez. Herhangi bir ödeme kabul edilemez veya verilemez.
 1. Çıkar çatışmaları
  • İş sırları ve hassas veriler gibi gizli bilgiler, izinsiz olarak üçüncü taraflara açıklanamaz veya başka herhangi bir şekilde erişilebilir hale getirilemez.
  • Çalışanlar şirket mallarını kullanırken gerekli özeni göstermeli ve bunları kayıp, hırsızlık veya kötüye kullanıma karşı korumalıdır. Çalışanlarla yapılan bireysel sözleşme düzenlemeleri haricinde, şirket mülkünün özel kullanımı yasaktır.
 1. Çevre koruma
  • ROLLON, ekolojik ve sorumlu bir şekilde hareket etmeyi ve ilgili çevre koruma yönetmeliklerine ve standartlarına uymayı taahhüt eder. Çevresel etkiyi en aza indirmek, çevre korumayı sürekli iyileştirmek ve doğal kaynakları sorumlu bir şekilde kullanmak için çalışıyoruz.
 1. Gizlilik
  • Kişisel verileri toplarken ve işlerken, ROLLON ilgili tüm yasa ve yönetmeliklere uyar.

Rollon S.p.A. için Davranış Kuralları veya iç yönergelerin ihlali: 

Tüm çalışanlar, Davranış Kuralları veya Rollon S.p.A. iç yönergelerinin ihlallerini amirlerine veya bir üst yönetim kademesine veya şüphe durumunda doğrudan Genel Müdüre bildirebilir.

Önemli ihlaller, cezai yaptırımların yanı sıra, iş kaybına kadar varan disiplin cezalarıyla sonuçlanabilir.

Düsseldorf, 1 Ocak 2022

Rollon S.p.A.

Rüdiger Knevels
– Yönetim –

Ülkenizi seçin

Rollon’a Sor

Uzmanlarımız karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelebilir