Karşılaştığınız Zorluk

İlaç ve tıp endüstrisinde doğrusal hareket: temiz odalar için yedinci eksen

Uygulama

Hava kalitesi seviyesinin son derece yüksek olduğu kontaminasyon kontrollü bir ortam olan temiz oda, ilaç ve tıp sektörlerinde yabancı maddelerin bulunmamasına yönelik özel gereksinimleri içeren belirli üretim faaliyetlerini gerçekleştirmek için kullanılır. Bu durumda, ortamın steril olmasını sağlamak için hem yapının hem de ilgili teknolojinin belirli kriterleri karşılaması gerekir. Rollon, robotlar için yedinci bir eksen de dahil olmak üzere temiz odalarda doğrusal hareket için çeşitli çözümler geliştirmiştir.

Bazı endüstriler, ürün kalitesinin etkilenmemesi için steril ve aseptik bir üretim ortam gerektirir. Bunlar arasında, insan hayatı ile sağlığını ve operatörlerin kendi güvenliklerini doğrudan etkiledikleri için ürün geliştirme, üretim ve ambalaj konusunda çok sıkı düzenlemelerin olduğu tıp ve ilaç endüstrisi de yer almaktadır.

Bu nedenle, gerekli standartları karşılamak için üretim ortamının temiz bir oda olması gerekir: son derece saf hava sağlayan kontrollü bir atmosfere sahip, başka bir deyişle asılı mikropartikül içeriği çok düşük olan bir oda.

Bunu başarmak için havanın HEPA filtreleri aracılığıyla sürekli olarak filtrelenmesi; temiz odanın işlevine bağlı olarak değerleri değişen sıcaklık, nem ve basınç gibi çeşitli parametrelerin sürekli olarak izlenmesi ve temiz odanın koşullarının insan varlığı veya bunun için kullanılan süreç ve teknoloji tarafından değiştirilmemesini sağlamak için çeşitli diğer önlemler alınması gerekir.

 

Temiz odalarda hava temizliği sınıfları.

Temiz odalarda üretim UNI EN ISO 14644-1 tarafından düzenlenmektedir. UNI EN ISO 14644 standardının daha geniş çerçevesinin bir parçası olan bu standart, bir metreküp işlenmiş havadaki havayla taşınan mikropartikülleri sayarak hava temizlik sınıflarını ve bunların beklenen partikül içeriklerini tanımlar.

Standart tarafından tanımlanan sınıflar 9 (ISO 1-9) seviye olup, birinci seviye mutlak en kontrollü ortamı (0,1 µm’lik 10 partikül, 0,2 µm’lik 2 partikül) gösterirken, dokuzuncu seviye en az kontrollü ortamı (0,5 µm’lik 35200000 partikül, 1 µm’lik 8320000 partikül, 5 µm’lik 293000 partikül) ve ardından Sınıflandırılmamış (N.C) ortamları gösterir.

 

Rollon’un ilaç ve tıp endüstrisinin ihtiyaçlarına yanıtı

Kontaminasyon kontrollü ortamların yönetimi, sadece havanın filtrelenmesi, belirli çevresel parametrelere uyulması ve personelden kaynaklanan kontaminasyonun kontrolünden daha fazlasını içerir: temiz odadaki yapı ve teknoloji de katı kurallara tabi olmalıdır. Aslında, temiz odadaki ana kontaminasyon kaynaklarından biri tam da üretim süreci ve bunu gerçekleştirmek için kullanılan makinelerdir.

Doğrusal hareket teknolojisi, ilaç ve tıp endüstrilerinin birçok alanında üretim süreci için önemli bir varlık olduğundan, Rollon, temiz odadaki makinelere monte edilen elektromekanik elemanların mümkün olan en düşük düzeyde kirlenmesini sağlamak için hassas bir şekilde tasarlanmış bir doğrusal modül olan Temiz Oda Sistemini geliştirmiştir.

Temiz Oda Sistemi lineer modülleri, kayış tahrikine ve hareket için döner bilyalı rulmanlara sahip raylara sahiptir. Tamamen özel bir koruyucu kapak içine alınmış olup 0,8 bar vakum sağlayan özel bir vakum sistemi ile kullanıma uygundurlar. Bu özellik, partiküllerin sistemin kurulu olduğu ortama olası dağılımını önleyerek temiz oda gerekliliklerine ve temizlik sınıflarına uygunluğun sağlanmasına yardımcı olur.

Temiz odalar için yedinci eksen

Temiz Oda Sistemi aktüatörü ile Rollon, ortakları ve müşterileri ile birlikte yıllar içinde farklı sektörlerde çok sayıda uygulama geliştirmiştir: yarı iletkenlerden ilaç ve medikal sektörüne kadar, örneğin şırınga, flakon ve kontakt lens üretimi için. Bu deneyimle desteklenen Rollon, artık robotların taşınması için tam olarak Temiz Oda Sistemi ailesine dayanan ve bu nedenle temiz odalarda kullanıma uygun yedinci bir eksen geliştirebilmektedir.

Temiz odalar için robot transfer ünitesi, Temiz Oda Sistemi serisinin avantajlarını robot taşıma sistemlerinin avantajlarıyla birleştirir:

  • robotun menzilinin genişletilmesi;
  • zaman içinde dayanıklılık;
  • Küçük ve orta ölçekli bileşenleri ve farklı yük kapasitelerine ve boyutlarına sahip robotları işleme yeteneği;
  • 10 metreye kadar strok;
  • zemin, duvar ve tavan montajı imkanı;
  • Uygulamanın özelliklerine ve farklı aktüatör boyutlarına bağlı olarak UNI EN ISO 14644-1’e göre sınıf 1’e kadar sertifikasyon.

Yedinci eksen paralel bir çift kayış tarafından tahrik edilir ve iki bileşen ekseninin her biri raylar ve döner bilyalı rulmanlar tarafından tahrik edilir. Hem tek eksende hem de yedinci eksende, en üst düzeyde temizlik sağlamak için özel şeritler profillerin yuvalarını kapatır. Buna ek olarak, robot transfer ünitesinde bir robot arayüzü ve yakınlık sensörleri için yuvalar bulunmaktadır.

Son olarak, Rollon çeşitli ortaklarla işbirliği yaparak temiz odalarda kullanılmak üzere tasarlanmış redüktörler de tedarik edebilmektedir.

Temiz oda uygulamanız için en iyi çözümü bulmak üzere uzmanlarımızla iletişime geçin.

Ülkenizi seçin

Rollon’a Sor

Uzmanlarımız karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelebilir