Karşılaştığınız Zorluk

Tıbbi görüntüleme: güvenli ve doğru uygulamalar için Rollon rayları

Report

Rollon lineer rayları, tıbbi görüntüleme uygulamalarında ve yardımcı hareket eksenlerinde hasta yataklarının yumuşak ve sessiz hareketini sağlar. Hareket doğruluğu, hasta konforu ve ağır yüklerin taşınması, lineer hareket çözümlerinin üstün taraflarıdır.

 

Sağlık ve medikal sektöründe lineer kılavuzlar

Tıbbi görüntüleme sistemlerinde çok sayıda yüksek teknoloji ürünü elektronik elemanlar bulunmaktadır; öyle ki, bu sistemlerin sahadaki başarısına veya başarısızlığına katkısı olan mekanik bileşenleri gözden kaçırmak çok basittir. Örneğin lineer rayları ele alalım. Bunlar klasik röntgen cihazlarından manyetik rezonans görüntüleme (MRI), bilgisayarlı tomografi (CT) ve pozitron emisyon tomografisi (PET) gibi gelişmiş sistemlere kadar çok çeşitli görüntüleme sistemlerinde bulunmaktadır.
Normalde raylar, hastaları, sistemdeki tarama elemanlarının altına yerleştiren motorlu yatakları hareket ettirmek ve desteklemek için, bazen de yardımcı hareket eksenleri için kullanılır.

Motorlu bir yatağı çalıştırmak görünüşte basit bir iş olsa da, aynı zamanda çok önemlidir. Bu lineer raylar arızalandığında, en gelişmiş görüntüleme sistemini bile devre dışı bırakabilir. Bu tıbbi görüntüleme uygulamalarında karşılaşılan başarısızlıklar genellikle, raylar, hareketli hasta yataklarıyla bağlantılı ağır yükleri kaldıracak kadar güçlü olmadığında meydana gelir. Genellikle 1.300 kg’ı aşan bu yüklerde, raylara monte edilen yuvarlanma elemanları kolayca yanlış hizalanabilir ve zamanından önce aşınabilir. Bununla birlikte, tıbbi görüntüleme uygulamalarında başarıyı belirleyen, genellikle hafife alınan başka bir eleman daha vardır; rulmanların, görüntü kalitesinin yanı sıra, uygun hasta konforunu sağlamak için de sessiz ve sorunsuz çalışması gerekir. Araştırmalar, mekanik gürültünün hastaları olumsuz etkilediğini, kaygı düzeylerini artırdığını ve aşırı durumlarda panik atakları tetikleme potansiyeli olduğunu göstermiştir. Yanlış hizalama, rulmanları gürültülü hale getirip yuvarlanma kapasitelerini azaltarak burada da rol oynayabilir.

Tıbbi görüntüleme

Compact Rail lineer kılavuzları: sessiz ve güvenilir

Rollon Corp., yıllar içinde, tıbbi görüntüleme makinelerini sıkıntıya sokabilecek doğrusal hareket sorunlarının çözülmesine yardımcı olan, makaralı rulmanlara sahip çok çeşitli lineer ray modelleri geliştirdi.
Compact Rail
Compact Rail’de araba, profilli rayların içindeki büyük bilyalı rulmanlar üzerinde hareket eder. Bu düzenlemenin, tıbbi görüntüleme uygulamalarında üç önemli avantajı vardır.

1. Diğer konfigürasyonlara göre daha büyük olan bilyalı rulmanlar, verimli ve dayanıklı bir sistem oluşturur. En büyük Compact Rail raylarının yüksekliği 6,35 inçten az olup maksimum 1,540 poundluk bir yükü destekleyebilir; bu da yaklaşık 230 pound değerinde motorlu bir yatağı uyum sağlayabilmek için fazlasıyla yeterlidir.

2. Compact Rail, paralellik ve eş düzlemlilikle ilgili yanlış hizalamanın üstesinden kolayca gelebilen bir raydır. Ray profilleri, rayların içindeki rulmanların eksenel serbestliğine olanak tanıyacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır.

Görüntüleme makinelerini inşa ederken bu yanlış hizalamayı yönetebilme özelliği, montaj yüzeyi hazırlığını ve ray kurulumunu büyük ölçüde basitleştirir. Makinenin ömrü boyunca, yanlış hizalama toleransı, rulman aşınmasını azaltmaya yardımcı olur. Son olarak, Compact Rails üzerine monte edilen rulmanlar, döner bilyalı rulmanlara dayalı sistemlere kıyasla sessizdir. Rollon tarafından gerçekleştirilen testlerde, rayları zeminde olan Compact Rail arabaları, 2 m/s hızda 4.000 N yük ile hareket ederken 70 db’den daha az gürültü üretmiştir. Yapılan karşılaştırma çalışmasında, aynı koşullar altında çalışan başka bir döner bilyalı rulman ise 86 db üretmiştir.

Tıbbi görüntüleme

Tam uzatmalı uygulamalarda kullanılan teleskopik kılavuzlar

Kısmi ve tam uzatmalı ve son derece düşük sehimli Rollon teleskopik raylar, sağlam bir tasarıma ve bilyalı kafes hareketine sahiptir. En büyük teleskopik raylar, tek yönde 1,98 metreden veya sabit bir ara elemanla birbirine bağlanmış her iki ucunda uzantıları olan modellerde 3,96 metreden fazla kurs uzunluğu sağlar. Sertleştirilmiş veya soğuk haddelenmiş çelikten yapılan bu raylar, çok az esneme ile konsollu konfigürasyonlarda bile ağır yüklere dayanabilir.

Tıbbi görüntüleme uygulamalarında sıklıkla kullanılan teleskopik raylara ilişkin bir örnek vermek gerekirse, Rollon’un ASN63-1970 rayı, toplam uzunluğunun %50’si olan tam 1 metre kurs boyuna uzatıldığında bile ihmal edilebilir bir sehimle 4.500 kg’dan fazla bir yükü destekleyebilmektedir. Bu kısmi uzatmalı teleskopik rayların ikisinin bir arada kullanımı, yük kapasitesini iki katına çıkararak 9.000 kg’a kadar ulaştırır.

Tam uzatmalı teleskopik raylar, daha da büyük uzatmalara olanak tanıyan bir seçenektir. Örneğin, Rollon’un DMS63-2210 rayının sabit uzunluğu 220 santimetre olup toplam kurs değeri 226’dır. Tamamen uzatıldığında, bu teleskopik rayların bir çifti, maksimum 1,3 inç sehimle 900 pound’luk bir yükü destekleyebilmektedir.
Teleskopik raylar genellikle konsol konfigürasyonlu yataklar veya görüntüleme masaları için düşük profilli, basit ve ekonomik destek gerektiren uygulamalarda kullanılır.

Tıbbi görüntüleme

Rollon teleskopik ray ürün ailesi hakkında daha fazla bilgi için kayıt olun ve ürün kataloğunu indirin

Ülkenizi seçin

Rollon’a Sor

Uzmanlarımız karşılaştığınız zorlukların üstesinden gelebilir