Wydarzenia

Nowości

Rollon promuje politykę odpowiedzialności społecznej...


Na współczesnym rynku stały wzrost zainteresowania kwestiami społecznymi i środowiskowymi, w połączeniu z rozwojem technicznym i gospodarczym zmusza sektor produkcyjny do zmiany swej roli. Śledząc nowe trendy, międzynarodowy lider ruchu liniowego podejmuje kolejne kroki w kierunku zrównoważonej środowiskowo polityki, kontynuując swe poprzednie działania mające na celu poprawę jakości pracy w firmie. Jest to droga, na której w najbliższych miesiącach pojawią się nowe projekty.

Pokaż wszystko