Het auteursrecht voor elke inhoud, alle afbeeldingen, materialen en bruikbare aanwijzingen en programma‘s op deze website ligt, tenzij daar in een afzonderlijk geval uitdrukkelijk op wordt gewezen, onbeperkt bij ROLLON®. Deze mogen niet voor andere doeleinden worden gebruikt dan waarvoor deze op de website beschikbaar werden gesteld.

Zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ROLLON® mag van de inhoud van onze website niets worden gekopieerd, gewijzigd, gecorrigeerd, gereproduceerd, verspreid en hergebruikt, derden noch de server van een andere onderneming of andere personen toegankelijk worden gemaakt, of voor de uitoefening van afgeleide resp. secundaire werkzaamheden worden gebruikt.

Alle beschikbaar gestelde handelsmerken en auteursrechten zijn wettig gedeponeerd en de bezoekers van deze website mogen de inhoud uitsluitend downloaden om producten van ROLLON® te selecteren en te kopen.

Het onrechtmatig gebruik van websitesinhoud kan in strijd zijn met auteurswetten, wetten ter bescherming van handelsmerken, wetten m.b.t. tot gegevensbescherming en publiciteit, alsmede met uitvoeringsbepalingen in de communicatietechniek.

Handelsmerken, logo‘s en dienstverlenende merken die op deze website worden gebruikt en afgebeeld, met inbegrip van, maar niet beperkt tot “ROLLON”®, “COMPACT RAIL”™, “TELESCOPIC RAIL”™, “EASYSLIDE”™, “UNILINE”™, “ECOLINE”™, “CURVILINE”™, “LIGHT RAIL”™, “X RAIL”™, “MONO RAIL”™ zijn gedeponeerde en niet-gedeponeerde handelsmerken van ROLLON®.

Niets op deze website dient als inwilliging door conclusie zo te worden beschouwd, dat er juridisch belemmerende bezwaren of de concessie resp. de bevoegdheid bestaat om een handelsmerk dat op deze website wordt afgebeeld, de omstandigheden in aanmerking genomen, zonder de voorafgaande, uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van ROLLON® te gebruiken.

Wij maken u erop attent, dat ROLLON® zijn geestelijk eigendomsrecht zeer offensief met volledige gebruikmaking van alle wettelijke bepalingen zal doen gelden.

Men mag onze website uitsluitend gebruiken voor legale doeleinden.

Stand: januari 2009