Rollon B.V. is blij met uw bezoek op onze internetpagina en uw belangstelling voor onze onderneming, haar producten en prestaties.
U kunt zich op alle openbare websites van Rollon B.V. anoniem bewegen. Neemt u daarbij a.u.b. nota van onze Privacyprincipes en Gebruiksvoorwaarden.

Ringban Zuid 8
6905 DB Zevenaar

Tel.: (+31) 316 581 999
Fax: (+31) 316 341 236
E-Mail: [email protected]
Web: www.rollon.nl

Directeur: Rüdiger Knevels
KvK Cebtraal Gelderland te Arnhem nr. 09100006
BTW NL806949648B01
Verantwoordelijk voor de inhoud: Rüdiger Knevels
Aansprakelijkheidsuitsluiting

De informatie op deze webserver werd zorgvuldig samengesteld. Desondanks kunnen fouten niet geheel worden uitgesloten. Om die reden is de informatie hierop met geen enkele verplichting of garantie dan ook verbonden. Dientengevolge wordt er geen verantwoordelijkheid of verdere aansprakelijkheid die daaruit voortvloeien en die op de een of andere wijze uit het gebruik van deze informatie of delen daarvan ontstaat, aanvaard. Doel van de informatie is het informeren van de bezoeker, echter niet een directe inzet, bijv. voor commerciële of technische doeleinden. Hier dient u altijd van geval tot geval overleg met ons te plegen.
Belangrijke aanwijzing m.b.t. de aan de link gekoppelde sites

Omdat wij geen enkele invloed hebben op de vormgeving en de inhoud van de aan de link gekoppelde websites, distantiëren wij ons uitdrukkelijk van de inhoud van alle aan de link gekoppelde websites op deze server en maken ons de inhoud van de aan de link gekoppelde sites niet eigen.

Wij behouden ons het recht voor, de privacyprincipes en gebruiksvoorwaarden te allen tijde te wijzigen. Wij raden de gebruikers aan, deze gedeelten bij elk nieuw bezoek aan onze website in te zien.

Stand: januari 2009